Pzhgp 0117 Pzhgp 0146 Pzhgp 035 Pzhgp 0367 Pzhgp 0368 Pzhgp 042 PZHGP Lubsko – Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
22

Styczeń

1 rok ago

PZHGP Lubsko – Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

PZHGP Lubsko – Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
3 votes, 6.00 avg. rating (63% score)

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych zwany w skrócie PZHGP jest stowarzyszeniem zrzeszającym miłośników gołębi pocztowych w Polsce. Ich siedziba mieści się w Chorzowie. Stowarzyszenie może poszczycić się wieloletnią historią, oficjalna data to 1 kwiecień 1946 roku, ale historia gołębiarstwa pocztowego na ziemiach polskich jest znacznie dłuższa.

Początki gołębiarstwa:

Niestety nie zachowało się zbyt wiele przekazów dotyczących gołębiarstwa pocztowego, jednakże wiadomo, że ptaki te były wykorzystywane już od niepamiętnych czasów w celach przesyłania informacji. Metoda ta była nie tylko skuteczna, ale także i dużo szybsza, od znanych w zamierzchłych czasach form przekazu. Nic dziwnego, że ludzie od dawna hodowali gołębie właśnie w tym celu.

Zrzeszenia gołębiarzy pocztowych i sportowych na Ziemiach Polskich w XX wieku.

Od początku XX wieku można zauważyć zwiększony wzrost zainteresowania hodowlą gołębi w celach pocztowych, ale także i sportowych. Już w 1905 roku w Zabrzu zawiązuje się pierwsze oficjalne zrzeszenie hodowców gołębi, a ponad dekadę później, już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, takich zrzeszeń i towarzystw jest już kilkanaście. Mają one charakter lokalny, jednakże wyraźnie widać zwiększone zainteresowanie w tym temacie. W tamtych latach zgodę na zawiązanie takiego stowarzyszenia udzielało Ministerstwo Spraw Wojskowych, które to opracowało i wdrożyło także specjalny regulamin dotyczący hodowli gołębi. Wynikało to z faktu, dużego znaczenia strategicznego tych ptaków.

Gołębiarstwo pocztowe w czasie II Wojny Światowej:

Niemiecki okupant, tak jak wcześniej Polskie Ministerstwo Spraw Wojskowych, dostrzegało spory potencjał w wykorzystywaniu gołębi pocztowych w celach łącznościowych. Dlatego też hodowla i używanie gołębi pocztowych zostało surowo zakazane przez okupanta. Za złamanie zakazu groziła nawet najwyższa z możliwych kar – kara śmierci. W związku z tym cały polski dorobek w tym temacie uległ prawie całkowitemu zniszczeniu, którego odbudowa trwała długie lata po wojnie.

Gołębiarstwo pocztowe współcześnie.

Jak wspomnieliśmy wyżej, odbudowa gołębiarstwa pocztowego bądź sportowego zaczęła się po wojnie. Zawiązywały się nowe stowarzyszenia, zrzeszające starych członków, ale także i wielu nowych hobbystów. W 1946 roku w Krakowie odbył się pierwszy ogólnopolski zjazd towarzystw gołębiarskim. To właśnie tam zawiązano Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych i wytyczono dalekosiężny plan rozwoju.

W 2006 roku w katastrofie budowlanej w Katowicach poniosło śmierć wielu miłośników gołębi pocztowych tak jak i kilkaset wyróżniających się na tym polu ptaków,.

słowa kluczowe: pzhgp lubsko, pzhgp oddział lubsko, pzhgp o lubsko, 0361, krasowski golebie

Tag:
admin Administrator