O Muzeum Walcz

Muzeum Ziemi Wałeckiej działa od 1982 r. W naszych zasobach znajdują się zbiory dokumentujące:  pradzieje ziemi wałeckiej, początki osadnictwa, powstanie i rozwój miast, rozwój polityczny i kulturalny od XVI do XVIII wieku, archiwalia dotyczące starostwa wałeckiego z XVII i XVIII, dokumenty obrazujące  walkę o utrzymanie polskości po rozbiorach i germanizację od połowy XIX wieku do …